Copyright(C)SHOUH MAO INDUSTRIAL CO.,LTD.
Number 240,Wandung Rd, Huatan Shiang, Changhua, 503 Taiwan
TELG886-4-7878318 FAXG886-4-7876506 or 7876507@E-mailGsm460420@ms27.hinet.net